Farma Gazda Bohumín bude prodávat: slepičky před snůškou, kohouty, káčata, husokáčata, brojlery, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež.

Prodej se uskuteční ve středu 12. června v 9:25 u OÚ.