Prodej ovoce a zeleniny

Firma Procházka bude ve středu 28.9.2022 v 15:40 hodin na parkovišti u obecního úřadu prodávat:

– broskve a papriky kapie – 29,- Kč/kg

– hroznové víno – 39,- Kč/kg

– melouny, jablka, hlávkové zelí, červená řepa, brambory – 14,- Kč/kg.

Moštování ovoce Krouna

Český zahrádkářský svaz – základní organizace Krouna

Moštování ovoce v sezóně 2022

Začátek moštování v pátek 30.9.2022 a potom každý pátek až do 4.11.2022 – moštárna Krouna, Krouna 100 – GPS souřadnice moštárny: 49.7790944N, 16.0304611E – vždy od 16.00 hod.

Poplatek za moštování:

• Pro členy ZO Krouna – 2 Kč/litr

• Pro ostatní klienty – 5 Kč/litr

Upozornění: Ovoce pro moštování musí být čisté, bez listí a hniloby. Vlastní nádoba pro stáčení moštu nutná.

Volby do Zastupitelstva obce Svratouch ve dne 23. a 24. září 2022

Děkujeme touto cestou volební komisi za hladký průběh voleb do Zastupitelstva obce Svratouch a všem, kteří přišli do volební místnosti volit, za účast a za odevzdané hlasy. Počet voličů pro tyto volby byl 721, volit přišlo 506 občanů – 70 %.

Do zastupitelstva obce Svratouch byli díky vašim hlasům zvoleni:

  • Volba pro Svratouch – Milan Bodlák -104 hlasů
  • Sdružení Svratováci – Josef Sádovský -171 hlasů
  • Nezávislí – Svratouch 2022 – Stanislav Buchta – 234 hlasů, Jana Kaštánková – 232 hlasů, Viktor Gregor – 209 hlasů, Iveta Navrátilová – 203 hlasů
  • KDU – ČSL – Petr Sádovský 328 hlasů, Iva Hauptmanová 243 hlasů, Irena Pešková – 212 hlasů

Volby do zastupitelstva obce Svratouch ve dnech 23. a 24. září 2022

Voliči s trvalým bydlištěm na území obce Svratouch, kteří se nemohou ze závažných, zdravotních nebo jiných důvodů dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet na Obecní úřad Svratouch na tel. 566 662 335, a to do pátku 23. září 2022 do 12:00 hodin. Později bude možné vznášet žádosti pouze v době hlasování přímo na okrskovou volební komisi na stejném čísle tel. 566 662 335 nebo prostřednictvím rodinných příslušníků, sousedů apod. Poté okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a bude mu umožněno volit.

Informace pro občany

Provozovna České pošty ve Svratouchu bude mít zkrácenou provozní dobu v pondělí 26. 9. 2022 od 15:00 – 18:00 hodin z technických důvodů. Děkujeme za pochopení.