AED – automatický externí defibrilátor

Na budovu Obecního úřadu a hasičské zbrojnice, Svratouch 290, byl v pátek 14.října 2022 umístěn další AED – automatický externí defibrilátor. Na pořízení tohoto zařízení bude obci poskytnuta dotace z Programu „AED“ od Pardubického kraje. Druhé stejné zařízení je umístěno na budově Domu klidného stáří, Svratouch 15.

Prodej drůbeže

Farma Gazda Bohumín bude prodávat: nosné kuřice před snůškou, kohouty, krmivo pro slepice, vitamíny a doplňky pro drůbež. Prodej se uskuteční v úterý 18. října v 8:20 u OÚ.

Prodej masa

ZD Mrákotín bude zítra v sobotu 15. 10. 2022 v 10:00 hodin na parkovišti u obecního úřadu prodávat chlazené krůty 105,- Kč / kg.