Pořízení CAS pro obec Svratouch

Projekt „Pořízení CAS pro obec Svratouch“ je zaměřen na koupi kvalitní, moderní, výkonné, bezpečné a spolehlivé CAS pro JSDH obce Svratouch, která bude sloužit k ochraně zdraví a života obyvatel obce, okolních obcí a celé spádové oblasti, k ochraně jejich majetku a také k ochraně životního prostředí. Pořízení nového hasičského vozidla posílí technické vybavení JSDH na území obce Svratouch pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou. Nově pořízené hasičské vozidlo umožní zásahy při požárech v hůře dostupných terénech, dovoz vody při velkých požárech, nouzové zásobování pitnou vodou do vesnic bez vody, možnost pokrytí většího počtu zásahů. Projekt přispěje ke snížení negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných obdobím sucha, ke zvýšení kvality a rychlosti záchranných prací.

Projekt „Pořízení CAS pro obec Svratouch“ je spolufinancován Evropskou unií z programu IROP.