Zřizovatel Domu klidného stáří (dále jen DKS) je Obec Svratouch (§45,46 zákona 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů) v rámci své samostatné působnosti odst. 2 § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů.

Poskytuje bydlení ve 22 nájemních bytech (3 byty pro manžele, partnery) pro 25 uživatelů pečovatelské služby. Z těchto 22 bytů je 8 sociálních – v případě zájmu o tento byt dokládá zájemce potvrzení o příjmech a doklad o tom, že nevlastní žádnou nemovitost.

DKS je domem zvláštního určení s pečovatelskými byty, není pobytové ani zdravotnické zařízení. Bydlení v DKS je určeno pro uživatele pečovatelské služby.

DKS poskytuje potřebným občanům bydlení a možnost využití sociálních služeb: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, služby spojené s chodem domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Přidělený (vybraný) byt si uživatel vybavuje vlastním nábytkem a ostatním vybavením. Kuchyňské kouty jsou vybaveny základními spotřebiči (vařič, mikrovlnná trouba, lednice s mrazákem, manželské byty jsou vybaveny elektrickým sporákem). Revize těchto elektrospotřebičů zajišťuje pravidelně zřizovatel.

Nabízí uživatelům sociálních služeb další společenské a technické zázemí.