Poskytovatel:

OBEC SVRATOUCH
Svratouch 290, 539 42 Svratouch, IČ: 00271004

Vedoucí územ.samospr. celku: Jiří Socha, starosta obce

Pracoviště:

Dům klidného stáří
539 42  Svratouch  15

Kontakty:

  • starosta obce – Jiří Socha – mob.777 939 176, ou@svratouch.cz
  • pracovnice OÚ Svratouch -Jana Kaštánková – mob.603 325 913, kastankova@svratouch.cz
  • pracovnice OÚ Svratouch – Marcela Kalousová – mob.737 536 095, kalousova@svratouch.cz
  • sociální pracovnice – Martina Hejduková – tel.566 662 335
  • pečovatelka – Květuše Pavlíková – tel. 566 502271, mob.777 839 173