Zájemci o bydlení musí vyplnit Žádost o bydlení v DKS, kterou doručí osobně, poštou nebo e-mailem na adresu:

  • OÚ Svratouch, Svratouch 290, 539 42 Svratouch nebo
  • DKS Svratouch, Svratouch 15, 539 42 Svratouch,

V případě, že se jedná o sociální byt, dokládá zájemce potvrzení o příjmech a potvrzení, že nevlastní žádnou nemovitost.

 

Informace pro zájemce o bydlení a pečovatelskou službu poskytne:

  • Jiří Socha, starosta obce, tel.: 777 939 176, e-mail: ou@svratouch.cz
  • Jana Kaštánková, referentka OÚ, tel.: 603 325 913, e-mail: kastankova@svratouch.cz
  • Bc. Martina Hejduková, DiS., sociální pracovnice, e-mail: dps@svratouch.cz
  • Květuše Pavlíková, Zuzana Vamberová, pracovnice v přímé péči, tel.: 566 502 271, 777 839 173

 

Zájemci o bydlení jsou obvykle do 5-ti pracovních dní vyrozuměni osobně, písemně nebo telefonicky pracovníky OÚ, zda bylo jejich žádosti vyhověno. Současně s žádostí o bydlení zájemce vyplní

  • Žádost o poskytnutí pečovatelské služby (ke stažení v dokumentech)
  • Souhlas se zpracování osobních údajů (ke stažení v dokumentech)

 

Cena nájemních bytu je vypočítána dle m² daného bytu. Nájemce bytu též hradí zálohy na energie a vodu.

V případě, že není momentálně volný byt, je zájemce zařazen do evidence žadatelů o byt a je mu nabídnuta pomoc při hledání jiného domu s pečovatelskou službou nebo zařízení podobného typu.