O pečovatelskou službu můžete požádat:

  • písemně s adresou doručení: OÚ Svratouch 290, 539 42 Svratouch nebo

Dům klidného stáří, Svratouch 15, 539 42 Svratouch

    • telefonicky: 606 553 514 nebo 777 839 173, případně 603 325 913
    • osobně (případně Vaše blízká osoba): v Domě klidného stáří obce Svratouch nebo na OÚ Svratouch
  • e-mailem: dps@svratouch.cz, kastankova@svratouch.cz nebo ou@svratouch.cz

 

 

Zájemce o pečovatelskou službu je odkázán na sociální pracovnici, která mu poskytne základní informace, případně si se zájemcem sjedná schůzku. Zájemce o službu si může k tomuto jednání přizvat další blízkou osobu. Následně pak zájemce vyplní Žádost o poskytnutí pečovatelské služby a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dále je u něj provedeno sociální šetření, kde potřeby a možnosti zájemce o službu, zda zájemce patří do okruhu oprávněných zjišťujeme osob. Cílem sociálného šetření je rozpoznat, zda pro životní situaci člověka je pečovatelská služba vhodná sociální služba. Následně je se zájemcem uzavřena smlouva o pečovatelské službě.

V průběhu realizace pečovatelské služby je služba plánována dle individuálních potřeb uživatele.

Obec Svratouch může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby pouze z těchto důvodů:

  • neposkytuje požadovaný druh sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • nemá aktuálně dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

 

http://www.svratouch.cz/wp-content/uploads/2019/06/01-leták-DPS-Svratouch.pdf