Prodej drůbeže

Farma Gazda Bohumín bude prodávat: slepičky před snůškou za 180kč, chovné kohouty za 180kč, vitamíny a doplňky pro drůbež.

Prodej se uskuteční ve středu 30. října v 9:25 u OÚ.

Prodej kuřic 7.8.2019

Farma Gazda Bohumín bude prodávat: slepičky před snůškou, chovné kohouty, brojlerová káčata, husokáčata mulard, brojlerová kuřata, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež.

Prodej se uskuteční ve středu 7. srpna v 9:25 u OÚ.