Stavební úpravy a přístavba objektu mají za cíl vybudovat odpovídající zázemí SDH Svratouch v Požární zbrojnici a vybudovat prostory Obecního úřadu a provozním řešením zvýšit dostupnost jeho služeb veřejnosti. Z pohledu podporovaných aktivit se bude jednat o stavební úpravy a stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Realizací projektu dojde k podpoře investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení, což potažmo povede ke konkurenceschopnému a bezpečnému regionu v rámci exponovaného území obce s rozšířenou působností Hlinsko.

Projekt „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU SVRATOUCH Č.P. 290 NA HASIČSKOU ZBROJNICI S OBECNÍM ÚŘADEM“ je spolufinancován Evropskou unií z programu IROP.