Název projektu: Protipovodňová opatření obce Svratouch
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000252
Cílem projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu obce Svratouch. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Obsahem projektu: je náprava nevyhovujícího technického stavu zařízení sloužících k informování obyvatelstva, které navíc nesplňují aktuální požadavky na napojení do JSVI. Dalším krokem bude zaručení získávání informací z relevantních měrných bodů.
Výsledky projektu:
1. modernizace místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu
2. instalace venkovního přijímače BMIS a následujících prvků: vysílací ústředna, 3x siréna, převaděč VF signálu, vodoměrná stanice a vodočetná lať
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí