Silvestr na Chrudimce

Klub českých turistů Hlinsko zve všechny občany okolních obcí na 36. ročník Silvestra na Chrudimce. Zkuste se povznést nad běžné denní starosti a přijďte 30. prosince mezi 10. až 15. hodinou k Filipovskému prameni řeky Chrudimky, řeky, která nás symbolicky spojuje.

Vítání občánků 15.12.2019

V neděli 15.12.2019 proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Svratouchu slavnostní vítání našich malých občánků. Novými občánky jsou – Paseka Jan, Cajska Miloš, Drahošová Anežka a Kopecká Sára. Po vystoupení žákyně z naší základní školy Veroniky Kynclové je přivítal pan starosta Jiří Socha mezi naše nové občany a společně s paní Ivetou Navrátilovou za kulturní komisi při Obecním úřadu ve Svratouchu předali drobné dárky a maminkám kytičku.