Český zahrádkářský svaz – základní organizace Krouna

Začátek  moštování v pátek 22.9.2023 a potom každý pátek až do 3.11.2023 –  moštárna Krouna. čp.100 – vždy od 16.00 hod.

Poplatek za moštování:

  • Pro členy ZO Krouna – 2 Kč/litr
  • Pro ostatní klienty – 5 Kč/litr

Upozornění: Ovoce pro moštování musí být čisté, bez listí a hniloby. Vlastní nádoba pro stáčení moštu nutná.