Knihovna Svratka

Městská knihovna ve Svratce bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené ve dnech 23.května 2022 (pondělí) a 3.června 2022 (pátek).

Poplatek za svoz komunálního odpadu a ze psů v roce 2022

Upozorňujeme občany a majitele rekreačních objektů v naší obci, že poplatek za svoz TKO v tomto roce je 800,-Kč na osobu nebo rekreační objekt.

Poplatek ze psa je 200,- Kč za jednoho psa, 300,- Kč za druhého evidovaného na stejnou osobu.

Splatnost obou poplatků je do 30. dubna 2022.

Je možné je uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Svratouch, nyní sídlíme v Domě klidného stáří – Svratouch 15, nebo zaslat na účet číslo 1144912329/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční.

Děkujeme za včasnou úhradu.

Prodej drůbeže

Farma Gazda Bohumín bude prodávat: nosné kuřice, husokáčata mulard, housata, brojlerová kuřata, krmivo, vitamíny a doplňky pro drůbež. Prodej se uskuteční v úterý 17. května v 8:20 na parkovišti u školy.