Informace o uzavírce silnice II/354 ve Svratce

Zveřejňujeme důležité informace a  výlukové jízdní řády platné po dobu uzavírky sil. II/354 ve Svratce.

Spoje linky 620755 budou začínat/končit ve Svratce. Obslužnost Svratouchu bude zajištěna pouze v úseku „Svratouch – Hlinsko“ vybranými spoji linky 620752 z Krouny.