Informace pro občany o poskytnutí daru

Vážení spoluobčané, během Slavnostního rozsvícení vánočního stromu dne 1.12.2019 proběhalo v sokolovně divadelní představení Veselé Vánoce a u obecního úřadu vánoční jarmark, které pro nás připravily maminky a děti ze spolku Kdo si hraje, nezlobí.  Rozhodly se, že výtěžek z této krásné akce věnují na dobrou věc, což také učinily. Částku 6.384,- Kč zaslaly na veřejnou sbírku pro rodinu Proseckých z obce Věcov za účelem finanční pomoci pro paní Ivanu Proseckou, které zemřel její manžel, a její dvě děti, z nichž jedno je postižené a vyžaduje 24-hodinovou péči. Prostředky budou využity pro každodenní potřeby a služby paní Ivany a jejich dětí.

Děkujeme tímto za toto krásné rozhodnutí.