Poděkování – Tříkrálová sbírka

V neděli 5.  ledna 2020 proběhl v naší obci 20. ročník národní Tříkrálové sbírky. Děkujeme organizátorům za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. Upřímné poděkování patří také Vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. Výnos ze všech pokladniček ve Svratouchu činil 19.001,- Kč.  Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Tři koledníci v kostýmech bájných mudrců či králů z biblického příběhu šíří poselství radosti a požehnání všem, které navštíví. Vybírají přitom příspěvek na charitní služby, které pomáhají seniorům, lidem s postižením, rodinám s dětmi v tísni a těm, kteří jsou na okraji společnosti. Podrobnější informace o sbírce najdete na internetových stránkách https://praha.charita.cz/onas/trikralova-sbirka/ .

Ještě jednou Vám všem děkujeme za pomoc těm, kteří to potřebují.

Poděkování – divadlo

Svratoušský herecký ochotnický spolek „Jsme pro smích?“ Vám touto cestou chce poděkovat za Vaši podporu tím, že jste se přišli podívat v pátek 3.ledna 2020 na jejich divadelní představení veršované krimikomedie BYL TO ZAHRADNÍK?!. Vaše veliká účast je moc potěšila a doufají, že se Vám divadlo líbilo. Spolek se rozhodl, že část vybraného dobrovolného „výstupného“ věnují na dobrou věc. Částku 10.000,- Kč zaslali na veřejnou sbírku na pomoc rodině Proseckých z Věcova.  Podrobnější informace o zaslání daru i o veřejné sbírce najdete v přílohách tohoto příspěvku.

Obec také moc děkuje Vám občanům i členům spolku za krásný kulturní zážitek plný smíchu a za projev dobročinnosti.