Upozornění pro vlastníky lesů – kůrovec 2020

Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby pravidelně v týdenních intervalech prověřovali zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich včasnou a účinnou asanaci (pokácení, odkornění či chemické ošetření) a následně dříví z lesa odvezli. I vlastníci nelesních pozemků musí sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.

klikněte  zde – Upozornění pro vlastníky lesů – kůrovec 2020

Informace pro žáky Základní školy Svratka

Zahájení školního roku na ZŠ Svratka proběhne v úterý 1.9.2020 v 7.30. Pro žáky 1.ročníku v doprovodu rodičů proběhne slavnostní zahájení v kreslírně školy. Žáci si s sebou přinesou přezůvky a aktovku. Žáci 2.-9.ročníku si vezmou přezůvky a psací potřeby. Krásný zbytek prázdnin přeje ředitelství školy.

Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková organizace, Partyzánská 310, 592 02 Svratka, IČO: 48894214

Tel. : 566 662 602, e-mail: skola@svratka.cz

Pohádkový les 22.8.2020

Pořadatelé sobotního Pohádkového lesa touto cestou moc děkují všem, kteří se podíleli na uskutečnění a organizaci této akce. Děkují všem dětem a občanům, že si přišli projít POHÁDKOU a užít si krásné prázdninové odpoledne. Děkují Vám za finanční příspěvky na vstupné dobrovolné. Tato vybraná částka byla rozdělena a předána mladým hasičům, malým sokolátkům a dětem naší základní školy. Děkujeme.

Více fotografií naleznete v naší galerii obrázků.