Vítání našich nových občánků – 20.9.2020

V neděli 20.9.2020 proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Svratouchu slavnostní vítání našich malých občánků. Po vystoupení dětí z naší základní školy je přivítal pan starosta Jiří Socha mezi naše nové občany a společně s paní Ivetou Navrátilovou za kulturní komisi při Obecním úřadu ve Svratouchu předali drobné dárky a maminkám kytičku.

Více fotografií najdete v galerii obrázků.

Informace voličům o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Tento způsob hlasování je určen voličům, kteří jsou evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, a to z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a kteří nemohli z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště Drive-In.

Informace o telefonních číslech volby

Úspěch našich mladých hasičů

Obec Svratouch se přidává k velké gratulaci. Naše mladé hasičky Kamila Šillerová a Nela Brázdová úspěšně dokončili Junior univerzitu – vzdělávání mladých záchranářů. Děkujeme za reprezentaci naší obce a přejeme hodně dalších úspěchů v tomto velmi důležitém oboru.