Poděkování

Děkujeme občanům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku, pořádanou v naší obci v neděli 9. ledna 2022. Vybráno bylo 20.771,- Kč. Rovněž děkujeme i dárcům, kteří zaslali svůj příspěvek na účet sbírky. Více informací najdete zde: https://www.trikralovasbirka.cz/.