Sběrné místo Svratouch – otevíráme pro naše občany ve čtvrtek 15.10.2020

Od 15. 10. 2020 bude již v provozu nové sběrné místo v dolní části obce u ČOV. Sběrné místo bude fungovat na systému osobních čipů, které si pro každé číslo popisné nebo evidenční můžete od pondělí 12. 10. 2020 vyzvednout na obecním úřadu u paní Jany Kaštánkové. V Pokynech pro provoz (viz. odkaz níže) je stručně popsáno, jak se máte na sběrném místě chovat, co vám hrozí při ztrátě čipu, co a jak můžete třídit. Snažili jsme se je vytvořit srozumitelné a jednoduché. Doufáme, že nám bude sběrné místo sloužit k účelu, ke kterému je určeno, a že budete respektovat pokyny.

(Pokračování textu…)