Pro více informací klikněte na níže uvedený odkaz:

https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus

https://koronavirus.mzcr.cz.

https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-video-informace-rady-a-doporuceni.aspx

Usnesení Bezpečnostní rady Pardubického kraje

Sbírka zákonů

Změna opatření obecné povahy

Příloha OOP – místa určená k překračování hranic a potvrzení o zaměstnání v cizině

Opatření vlády

https://www.vlada.cz/

https://special.novinky.cz/covid-19/?fbclid=IwAR2clIwWDQkGMd_JtTHtPQooRLeiI2m3qlS3Okbx7O01km2m5po7soXdQdg

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rozhodnuti-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob-180358/

Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb péče v terénní formě v souvislosti s epidemií COVID-19

https://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/clanek/dokument-usneseni-vlady-k-zakazu-volneho-pohybu-osob-40316775

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454

Informace k nouzovému stavu MŠMT

Informace pro rodiče a školská zařízení

Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Tiskopis žádosti o ošetřovné pro rodiče

Dopis hejtmana – mimořádná opatření

Mimořádné opatření – zákaz akcí nad 100

Mimořádné opatření – uzavření škol

Informace MPSV

Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb

Informace MVČR