Dne 19.11.2021 proběhl v sokolovně ve Svratouchu kurz První pomoci, kterého se zúčastnili někteří členové TJ Sokola Svratouch a zaměstnanci naší základní a mateřské školy. Na programu bylo i vyzkoušet si používání AED – Automatického externího defibrilátoru. Další školení proběhne ve čtvrtek 2.12.2021 pro členy SDH Svratouch.