Uzavírka silnice mezi Svratouchem a Svratkou

Ve dnech 29.7. – 8.8.2019 dojde k uzavírce silnice II/354 ze Svratouchu do Svratky z důvodu opravy povrchu vozovky. Vozovka bude omezeně průjezdná (po vyfrézování) pro obyvatele Svratouchu. Během pokládání nového povrchu dojde na 1 den k úplné uzavírce komunikace, a to v pondělí 5.8.2019. 

V této době platí i mimořádný jízdní řád, který najdete na dočasné autobusové zastávce u obecního úřadu a v příloze tohoto příspěvku.

Pozvánka do Kameniček

Dobrý den, dovolte, abych Vás srdečně pozval na vernisáž a druhou prázdninovou výstavu obrazů ve výstavní síni OÚ Kameničky.

 Během srpna budou vystavena díla Jaroslava Sodomky u příležitosti výročí 100 let od jeho narození. Zahájení výstavy proběhne v sobotu 3.8. od 14 hod., v 16 hodin naváže mše svatá v místním kostele celebrovaná za Jaroslava Sodomku Jeho Excelencí královehradeckým biskupem Janem Vokálem.

 Ing. Robert Adámek

starosta obce Kameničky

Kameničky 149

539 41 Kameničky

tel.: +420 602 621 347

e-mail: starosta@obec-kamenicky.cz

 

Informace o uzavírce silnice II/354 ve Svratce

Zveřejňujeme důležité informace a  výlukové jízdní řády platné po dobu uzavírky sil. II/354 ve Svratce.

Spoje linky 620755 budou začínat/končit ve Svratce. Obslužnost Svratouchu bude zajištěna pouze v úseku „Svratouch – Hlinsko“ vybranými spoji linky 620752 z Krouny.