Opatření hejtmana Pardubického kraje – veřejná linková osobní doprava

Chtěli bychom Vás informovat, že Opatřením hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020, dojde u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi.

 Opatření je platné od 00:00 hod dne 18.3.2020 do odvolání.

Opatření hejtmana Pardubického kraje

 

Informace z obecního úřadu

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s vyhlášením krizových opatření na základě Usnesení Vlády ČR a s výskytem epidemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, Vás tímto žádáme k zodpovědnému přístupu ke všem opatřením, která byla vydána naší vládou a příslušnými ministerstvy. Prosíme Vás o dodržování základních hygienických zásad.

Pokud budete potřebovat pomoc, nebudete si s něčím vědět rady, neváhejte kontaktovat starostu, zaměstnance obecního úřadu, zastupitele. Nabízíme starším občanům pomoc – například nákup potravin, dovážku obědů, poskytnutí dalších služeb. Stačí požádat telefonicky naše pečovatelky z Domu klidného stáří – 777 839 173.

Až do odvolání budou úřední hodiny na Obecním úřadu ve Svratouchu pouze v pondělí od 8,00 – 11,00 hodin a ve středu od 13,00 – 16,00 hodin. Pokud budete něco potřebovat osobně vyřídit, přijďte s ochrannou ústní rouškou.

Doufejme, že se nám podaří zvládnout tuto nelehkou a nečekanou situaci v klidu a ve zdraví.

Informace Úřad práce Hlinsko

Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozí telefonické domluvě, a to během úředních hodin od 9.00 do 12.00 hod vždy v pondělí a středu. Vzhledem k tomu, že na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky, a s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, Vás prosíme, abyste zvážili osobní návštěvu pracovišť Úřadu práce ČR a preferovali jiné formy komunikace s úřadem. Všechny tiskopisy a formuláře lze stáhnout na webových stránkách úřadu práce www.uradprace.cz