V neděli 5.  ledna 2020 proběhl v naší obci 20. ročník národní Tříkrálové sbírky. Děkujeme organizátorům za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. Upřímné poděkování patří také Vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. Výnos ze všech pokladniček ve Svratouchu činil 19.001,- Kč.  Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Tři koledníci v kostýmech bájných mudrců či králů z biblického příběhu šíří poselství radosti a požehnání všem, které navštíví. Vybírají přitom příspěvek na charitní služby, které pomáhají seniorům, lidem s postižením, rodinám s dětmi v tísni a těm, kteří jsou na okraji společnosti. Podrobnější informace o sbírce najdete na internetových stránkách https://praha.charita.cz/onas/trikralova-sbirka/ .

Ještě jednou Vám všem děkujeme za pomoc těm, kteří to potřebují.