Farma Gazda Bohumín bude prodávat: slepičky před snůškou za 180kč, chovné kohouty za 180kč, vitamíny a doplňky pro drůbež.

Prodej se uskuteční ve středu 30. října v 9:25 u OÚ.