Od 15. 10. 2020 bude již v provozu nové sběrné místo v dolní části obce u ČOV. Sběrné místo bude fungovat na systému osobních čipů, které si pro každé číslo popisné nebo evidenční můžete od pondělí 12. 10. 2020 vyzvednout na obecním úřadu u paní Jany Kaštánkové. V Pokynech pro provoz (viz. odkaz níže) je stručně popsáno, jak se máte na sběrném místě chovat, co vám hrozí při ztrátě čipu, co a jak můžete třídit. Snažili jsme se je vytvořit srozumitelné a jednoduché. Doufáme, že nám bude sběrné místo sloužit k účelu, ke kterému je určeno, a že budete respektovat pokyny.

Všechny kontejnery z nynějších sběrných míst po obci budou postupně mizet, kromě kontejnerů modrých na posekanou trávu, a budou všechny na novém sběrném místě. Všechny kontejnery budou označeny cedulkami s popisem, který odpad do kterého kontejneru patří. Je jasné, že pokyny pro provoz a druhy tříděných komodit se budou stále postupně aktualizovat a doplňovat. Doufáme, že tím skončí neustálý nepořádek v obci u sběrných nádob a snad bude náš Svratouch takový, jaký si ho přejeme, to je čistý a krásný. Prostor sběrného místa i před sběrným místem je monitorován kamerovým systémem se záznamem, je zde umístěna velkoplošná televize, která se v okamžiku, kdy otevřete vstupní dveře nebo vrata, společně se světly a kamerami zapne. My budeme vidět, kdo, co a kam ukládal zpětně po dobu cca 30 dnů. Chtěli jsme slavnostně sběrné místo uvést do provozu a předat ho Vám občanům k užívání. To ale nemůžeme udělat vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu. Musíte se tam podívat a zhodnotit tuto stavbu sami. V souvislosti s tímto musíme vydat a schválit novou Obecně závazná vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svratouch.

Pokyny pro provoz – Sběrné místo Svratouch

Ceník zpoplatněných komodit – sběrné místo Svratouch