Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy se bude konat v úterý 11. února 2020 od 17:00 v zasedací místnosti OÚ Krouna. Přednáška bývá cca na dvě hodiny i s diskuzí. Z témat krom kůrovce zmiňujeme vodu v krajině, zemědělské hospodaření, stavby v CHKO a další.


Pokud daný termín nestíháte, ale máte o setkání zájem, termíny dalších akcí postupně doplňujeme do kalendáře akcí na stránkách CHKO. Hlavní témata jsou stále stejná. Aktuálně nás čekají setkání ve Ždírci, Studnicích, Kameničkách. Ve středu 26. února 2020 se uskuteční tradiční setkání starostů CHKO na Křižánkách.
Mgr. et Mgr. Kateřina Machová
ekologická výchova, PR, zoologie
AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39, 591 01, Žďár nad Sázavou
tel. 566 653 135, 602 491 419
http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/
https://www.facebook.com/chko.zdarske.vrchy/