V neděli 15.12.2019 proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Svratouchu slavnostní vítání našich malých občánků. Novými občánky jsou – Paseka Jan, Cajska Miloš, Drahošová Anežka a Kopecká Sára. Po vystoupení žákyně z naší základní školy Veroniky Kynclové je přivítal pan starosta Jiří Socha mezi naše nové občany a společně s paní Ivetou Navrátilovou za kulturní komisi při Obecním úřadu ve Svratouchu předali drobné dárky a maminkám kytičku.