Upozorňujeme občany a majitele rekreačních objektů v naší obci, že poplatek za svoz TKO v tomto roce je 800,-Kč na osobu nebo rekreační objekt.

Poplatek ze psa je 200,- Kč za jednoho psa, 300,- Kč za druhého evidovaného na stejnou osobu.

Splatnost obou poplatků je do 30. dubna 2022.

Je možné je uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Svratouch, nyní sídlíme v Domě klidného stáří – Svratouch 15, nebo zaslat na účet číslo 1144912329/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční.

Děkujeme za včasnou úhradu.