Jak již zde bylo zveřejněno, na budovu Obecního úřadu a hasičské zbrojnice, Svratouch 290, byl v pátek 14.října 2022 umístěn další AED – automatický externí defibrilátor. Školení pro občany (především hasiče, sokoly, zaměstnance obecního úřadu a základní a mateřské školy) bude realizováno prostřednictvím dvou lektorů Výcvikového vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a to v pondělí 14.11.2022 od 16:00 hod do 18:00 hod. Prosíme zájemce a nahlášení účasti na obecním úřadu.