Ve dnech 29.7. – 8.8.2019 dojde k uzavírce silnice II/354 ze Svratouchu do Svratky z důvodu opravy povrchu vozovky. Vozovka bude omezeně průjezdná (po vyfrézování) pro obyvatele Svratouchu. Během pokládání nového povrchu dojde na 1 den k úplné uzavírce komunikace, a to v pondělí 5.8.2019. 

V této době platí i mimořádný jízdní řád, který najdete na dočasné autobusové zastávce u obecního úřadu a v příloze tohoto příspěvku.