V neděli 3.3.2024 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu ve Svratouchu slavnostní vítání našich malých občánků. Po vystoupení dětí z naší základní školy je přivítala paní starostka Jana Kaštánková mezi naše nové občany a společně s paní Ivetou Navrátilovou za kulturní komisi při Obecním úřadu ve Svratouchu předaly drobné dárky a maminkám kytičku. Rodičům přejeme hodně zdraví, pohody a radosti a dětem, aby navždy milovaly svého tatínka a maminku a aby šťastně vykročily do života, který na ně teprve čeká. Jsme moc rádi, že jste přijali naše pozvání, bylo to krásné. Více fotografií najdete v galerii.