V neděli 25. října 2015 proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Svratouchu vítání našich malých občánků. Novými občánky jsou – Jaroslav Drahoš, Martin Abraham, Filip Buchta a Nikola Kotková. Po vystoupení dětí z naší základní školy je přivítal pan starosta Jiří Socha mezi naše nové občany a společně s paní Ivetou Navrátilovou za kulturní komisi při Obecním úřadu ve Svratouchu předali  drobné dárky a maminkám kytičku. Našim nejmenším občánkům přejeme spokojené dětství, zdraví a šťastnou budoucnost.