Voliči s trvalým bydlištěm na území obce Svratouch, kteří se nemohou ze závažných, zdravotních nebo jiných důvodů dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet na Obecní úřad Svratouch na tel. 566 662 335, a to do pátku 23. září 2022 do 12:00 hodin. Později bude možné vznášet žádosti pouze v době hlasování přímo na okrskovou volební komisi na stejném čísle tel. 566 662 335 nebo prostřednictvím rodinných příslušníků, sousedů apod. Poté okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a bude mu umožněno volit.