Informace datové schránky

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Kateřinské trhy Svratka

Město Svratka vás zve na 15. KATEŘINSKÉ TRHY v sobotu 19.11.2022 od 8 hodin v sokolovně a přilehlých ulicích, předpokládaný konec cca 14-15 hodin (dle zájmu veřejnosti), občerstvení a hudba zajištěny.